tanitim@esenyurt.edu.tr 444 9 123

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

 

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen akademik birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, söz konusu kanun ve yönetmelik kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

 

Öğretim Üyesi Kadro Başvurusunda İstenen Belgeler:

 1. Başvuru Dilekçesi (www.esenyurt.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)
 2. YÖK formatında özgeçmiş,
 3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 4. 2 adet fotoğraf,
 5. Doçentlik belgesi (Profesör ve Doçent kadrosu başvuruları için),
 6. Onaylı Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora diploma fotokopileri (E-Devlet sistemi üzerinden barkotlu evrak kabul edilmektedir.Ancak, yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış Denklik Belgesi’nin alınmış olması ve diplomanın apostil şerh işleminin yapılmış olması şarttır.)
 7. Bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını vb. kapsayan akademik dosya (Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent kadro unvanına başvuru için 4 nüsha, Profesör kadro unvanına başvuru için 6 nüsha CD ya da USB olarak verilebilir ya da adayın belirlediği internet adresine yükleme ve aktarma işlemi yapılıp başvuru dilekçesinde internet adresi/linki belirtilebilir.)

 

Son başvuru tarihine kadar şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilecektir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez.

Başvuru posta adresi: İstanbul Esenyurt Üniversitesi - Personel Daire Başkanlığı, Zafer Mahallesi, Adile Naşit Bulvarı, No:1 Esenyurt/İstanbul

Akademik Birim

Bölüm / Program

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

İlan Şartları

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Sosyoloji Bölümü

1

Doç. Dr.

Doçentliğini Sosyoloji veya Felsefe alanlarından birinden almış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik Bölümü

1

Doç. Dr.

Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında almış olmak

 

Hemşirelik Bölümü

1

Prof. Dr.

Doçentliğini Kalp ve Damar Cerrahisi alanında almış olmak

 

Hemşirelik Bölümü

1

Doktor Öğretim Üyesi

Hemşirelik alanlarından birinde doktorasını yapmış olmak

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Ekonomi ve Finans (İngilizce) Bölümü

1

Doktor Öğretim Üyesi

Ekonomi ve Finans, Bankacılık ve Finans, Finansal İktisat, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Ekonomi (İktisat), Maliye, Muhasebe, Ekonometri alanlarının birinde doktorasını yapmış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavında en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

1

Doktor Öğretim Üyesi

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Bilimleri, Sayısal Yöntemler, İstatistik veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanlarından birinde doktorasını yapmış olmak

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

1

Doktor Öğretim Üyesi

Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği alanlarından birinde doktorasını yapmış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavında en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

Bilgisayar Mühendisliği

1

Doktor Öğretim Üyesi

Bilgisayar Mühendisliği alanlarından birinden doktorasını yapmış olmak.

 

Duyuru Başlama Tarihi

Son Başvuru Tarihi

İlanın Resmi Gazete Yayımlandığı Tarih

( 01 / 04 /2024)

İlanın Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimi.

( 24 / 04 /2024)

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen akademik birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır. Başvuracak adayların, söz konusu kanun ve yönetmelik kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

 

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Kadro Başvurusunda İstenen Belgeler:

 1. Başvuru Dilekçesi (www.esenyurt.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)
 2. YÖK formatında özgeçmiş,
 3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 4. 2 adet fotoğraf,
 5. Onaylı Lisans ve/veya Yüksek Lisans diploma fotokopileri (E-Devlet sistemi üzerinden barkotlu evrak kabul edilmektedir.  Ancak, yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış Denklik Belgesi’nin alınmış olması ve diplomanın apostil şerh işleminin yapılmış olması şarttır.)
 6. Onaylı Lisans ve/veya Yüksek Lisans not ortalamalarını gösterir belge – transkript fotokopisi (E-Devlet sistemi üzerinden barkotlu evrak kabul edilmektedir.  Ancak, yabancı ülkelerden alınan transkript Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış Denklik Belgesi’nin alınmış olması ve transkriptin apostil şerh işleminin yapılmış olması şarttır.)
 7. ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri (ÖSYM sistemi üzerinden barkotlu evrak kabul edilmektedir.)

 

Son başvuru tarihine kadar şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilecektir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez.

Başvuru posta adresi: İstanbul Esenyurt Üniversitesi - Personel Daire Başkanlığı, Zafer Mahallesi, Adile Naşit Bulvarı, No:1 Esenyurt/İstanbul

 

Akademik Birim

Bölüm / Program

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

Özel Şartlar

ALES

(En az)

Yabancı Dil

(En az)

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Ekonomi ve Finans (İngilizce) Bölümü

1

Araştırma Görevlisi

Ekonomi (İktisat), Finans, İşletme alanlarının birinden lisans mezunu olup, İktisat veya Ekonomi ile ilgili alanların birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

70 puan

85 puan

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

1

Araştırma Görevlisi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapıyor veya yapmış olmak.

70 puan

50 puan

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ebelik Bölümü

1

Araştırma Görevlisi

Ebelik veya Hemşirelik Bölümlerinden birinde lisans mezunu olmak ve Ebelik, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği veya Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanlarından birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

70 puan

50 puan

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

1

Araştırma Görevlisi

Beslenme ve Diyetetik Bölümünden lisans mezunu olup, alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak

70 puan

50 puan

Ebelik Bölümü

1

Öğretim Görevlisi

Ebelik, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği veya Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dallarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

70 puan

50 puan

Hemşirelik Bölümü

1

Öğretim Görevlisi

Hemşirelik Alanlarının birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak

70 puan

50 puan

 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

2

Araştırma Görevlisi

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım ve Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Bilgisayar Öğretmenliği alanlarının birinden lisans mezunu olmak.

70 puan

50 puan

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) Bölümü

1

Araştırma Görevlisi

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım ve Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği alanlarının birinden lisans mezunu olmak.

70 puan

85 puan

 

İnşaat Mühendisliği Bölümü

1

Öğretim Görevlisi

İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, alanında yüksek lisans yapmış olmak.

70 puan

50 puan

 

Mimarlık Bölümü

1

Araştırma Görevlisi

Mimarlık veya İç Mimarlık alanlarından birinde lisans mezunu olup, bu alanlardan birinde yüksek lisans yapıyor olmak.

70 puan

50 puan

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

 

1

 

Öğretim Görevlisi

Sağlık Bilimleri veya Fizik Bölümlerinden birinden mezun olup, Radyoloji, Radyoterapi, Radyasyon Bilimi ve Teknoloji, Sağlık Fiziği veya Radyasyonla ilgili diğer bölümlerin birinden yüksek lisans yapmış olmak

70 puan

Muaf

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

1

Öğretim Görevlisi

Gastronomi ve Mutfak Sanatlarında yüksek lisans yapmış olmak ve en az 2 yıllık Aşçılık deneyimi olmak.

70 puan

50 puan

Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Programcılığı Programı

2

Öğretim Görevlisi

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım ve Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri veya Bilgisayar Bilimleri bölümlerinden birinde lisans mezunu olup bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

70 puan

Muaf

Bilgisayar Teknolojisi Programı

3

Öğretim Görevlisi

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım ve Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri veya Bilgisayar Bilimleri bölümlerinden birinde lisans mezunu olup bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

70 puan

Muaf

Bilişim Güvenliği Teknolojisi Programı

1

Öğretim Görevlisi

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım ve Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,  Matematik ve Bilgisayar Bilimleri veya Bilgisayar Bilimleri bölümlerinden birinde lisans mezunu olup bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

70 puan

Muaf

Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı

1

Öğretim Görevlisi

Havacılık Yönetimi lisans mezunu olup, Havacılık Yönetimi veya İşletme alanlarından birinde yüksek lisans yapmış olmak. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı Tehlikeli Madde (DGR), Ekip Kaynak Yönetimi (CRM), Havacılık Güvenliği Eğitmenlik Sertifikalarından birine sahip olmak.

70 puan

Muaf

 

Rektörlük

 

 

Ortak Dersler Bölümü

3

Öğretim Görevlisi

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi alanlarından birinden lisans mezunu olup bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

70 puan

85 puan

* ALES: Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES’ ten muaf olup, muafiyetten yararlanmayı talep edenlerin bu durumlarını dilekçe ile belgelendirmeleri gerekmektedir.

* YABANCI DİL SINAV PUANI: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YÖKDİL-YDS-KPDS-ÜDS) veya ÖSYM’ce eşdeğerliliği kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavından puan muadili bir puan almış olmak.

Duyuru Başlama Tarihi

Son Başvuru Tarihi

Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi

Yazılı Sınav Giriş Tarihi

Sınav Giriş Yeri / Saati

Sonuç Açıklama “Nihai Değerlendirme” Tarihi

 

 

İlanın Resmi Gazete Yayımlandığı Tarih

(1/04/2024)

 

 

İlanın Resmi gazete’ de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimi.

(24/04/2024)

 

 

 

 

26/04/2024

 

 

 

 

30/ 04 /2024

 

 

Yer: İlgili Fakülte, Meslek Yüksekokulu, Ortak Dersler Bölümü Sekreterliği

Saat: 13:00

 

 

 

 

03/ 05 /2024

 

Dosya Adı
Profesör Kadro Unvanına Başvuru Dilekçe Örneği.doc İndir Göster
Doktor Öğretim Üyesi Kadro Unvanına Başvuru Dilekçe Örneği.doc İndir Göster
Öğretim Görevlisi Kadro Unvanına Başvuru Dilekçe Örneği.doc İndir Göster
Araştırma Görevlisi Kadro Unvanına Başvuru Dilekçe Örneği.doc İndir Göster