tanitim@esenyurt.edu.tr 444 9 123

Hakkımızda

Personel Daire Başkanlığı, 2547 Sayılı Kanunun 51 ve 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatlanması Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamenin 29. maddesiyle öngörülen görevlerini yerine getirmektedir.
 
Personel Daire Başkanlığı'nın ana amacı, İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nin vizyon, misyon, strateji ve hedefleri doğrultusunda birimlerin ihtiyaç duyduğu bilgili, yetkin ve girişimci ruha sahip, toplumsal sorumluluk duyarlılığı  yüksek  olan  personel teminini sağlamak ve personelden en etkin biçimde yararlanmaktır.