tanitim@esenyurt.edu.tr 444 9 123

Öğretim Üyesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Personel Alım İlanı

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

 

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen akademik birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, söz konusu kanun ve yönetmelik kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

 

Öğretim Üyesi Kadro Başvurusunda İstenen Belgeler:

 1. Başvuru Dilekçesi (www.esenyurt.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)
 2. YÖK formatında özgeçmiş,
 3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 4. 2 adet fotoğraf,
 5. Doçentlik belgesi (Profesör ve Doçent kadrosu başvuruları için),
 6. Onaylı Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora diploma fotokopileri (E-Devlet sistemi üzerinden barkotlu evrak kabul edilmektedir.  Ancak, yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış Denklik Belgesi’nin alınmış olması ve diplomanın apostil şerh işleminin yapılmış olması şarttır.)
 7. Bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını vb. kapsayan akademik dosya (Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent kadro unvanına başvuru için 4 nüsha, Profesör kadro unvanına başvuru için 6 nüsha CD ya da USB olarak verilebilir ya da adayın belirlediği internet adresine yükleme ve aktarma işlemi yapılıp başvuru dilekçesinde internet adresi/linki belirtilebilir.)

 

Son başvuru tarihine kadar posta ya da e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilecektir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez.

Başvuru yapılacak e-posta:

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi için: buketkilic@esenyurt.edu.tr

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi için; oyacamuzcu@esenyurt.edu.tr

Sağlık Bilimleri Fakültesi için: sibeldede@esenyurt.edu.tr

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi için: hulyadogruel@esenyurt.edu.tr

Başvuru posta adresi: İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı, Zafer Mahallesi, Adile Naşit Bulvarı, No:1 Esenyurt/İstanbul

 

Akademik Birim

Bölüm / Program

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

İlan Şartları

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

2

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarından birinde almış olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

2

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği alanlarından birinde yapmış olmak.

İç Mimarlık Bölümü

1

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Mimarlık veya İç Mimarlık alanlarından birinde yapmış olmak.

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji Bölümü

2

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Psikoloji veya Klinik Psikoloji alanından birinde yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet Bölümü

1

Profesör

Doçentliğini veya Doktorasını Sosyal Hizmet alanında almış olmak.

1

Doçent

1

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Sosyal Hizmet alanında yapmış olmak.

Çocuk Gelişimi Bölümü

1

Profesör

Doçentliğini veya Doktorasını Çocuk Sağlığı ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanlarından birinde almış olmak.

1

Doçent

2

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Çocuk Sağlığı ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanlarından birinde yapmış olmak.

Hemşirelik Bölümü

1

Profesör

Doçentliğini veya Doktorasını Hemşirelikte Yönetim, İç Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği veya Cerrahi Hastalıklar/Ameliyathane Hemşireliği alanlarından birinde almış olmak.

1

Doçent

2

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Hemşirelikte Yönetim, İç Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği veya Cerrahi Hastalıklar/Ameliyathane Hemşireliği alanlarından birinde yapmış olmak.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

1

Profesör

Doçentliğini veya Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında almış olmak.

1

Doçent

2

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında yapmış olmak.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Havacılık Yönetimi Bölümü

1

Doktor Öğretim Üyesi

Doktorasını Havacılık Yönetimi, Uçak Bakım ve Onarım, Sivil Havacılık Yönetimi, Havacılık Bilimi ve Teknolojileri alanlarından birinde yapmış olmak.

 

Duyuru Başlama Tarihi

Son Başvuru Tarihi

İlanın Resmi Gazete Yayımlandığı Tarih

(25 Mayıs 2023)

İlanın Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimi.

(08 Haziran 2023)

 

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA PERSONEL ALIM İLANI

 

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen akademik birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır. Başvuracak adayların, söz konusu kanun ve yönetmelik kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

 

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Kadro Başvurusunda İstenen Belgeler:

 1. Başvuru Dilekçesi (www.esenyurt.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)
 2. YÖK formatında özgeçmiş,
 3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 4. 2 adet fotoğraf,
 5. Onaylı Lisans ve/veya Yüksek Lisans diploma fotokopileri (E-Devlet sistemi üzerinden barkotlu evrak kabul edilmektedir.  Ancak, yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış Denklik Belgesi’nin alınmış olması ve diplomanın apostil şerh işleminin yapılmış olması şarttır.)
 6. Onaylı Lisans ve/veya Yüksek Lisans not ortalamalarını gösterir belge – transkript fotokopisi (E-Devlet sistemi üzerinden barkotlu evrak kabul edilmektedir.  Ancak, yabancı ülkelerden alınan transkript Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış Denklik Belgesi’nin alınmış olması ve transkriptin apostil şerh işleminin yapılmış olması şarttır.)
 7. ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri (ÖSYM sistemi üzerinden barkotlu evrak kabul edilmektedir.)

 

Son başvuru tarihine kadar posta ya da e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilecektir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez.

Başvuru yapılacak e-posta:

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi için: buketkilic@esenyurt.edu.tr

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi için; oyacamuzcu@esenyurt.edu.tr

Sağlık Bilimleri Fakültesi için: sibeldede@esenyurt.edu.tr

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi için: hulyadogruel@esenyurt.edu.tr

Meslek Yüksekokulu için: gokceergocen@esenyurt.edu.tr

Rektörlük-Ortak Dersler Bölümü: selmakiziltas@esenyurt.edu.tr

Başvuru posta adresi: İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı, Zafer Mahallesi, Adile Naşit Bulvarı, No:1 Esenyurt/İstanbul

 

Akademik Birim

Bölüm / Program

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

Özel Şartlar

ALES

Yabancı Dil

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İşletme (İngilizce) Bölümü

1

Araştırma Görevlisi

İşletme, İşletme Yönetimi, İşletme Mühendisliği bölümlerinden birinde lisans mezunu olmak.

Alanındaki puan türünden en az 70 puan almış olmak.

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

1

Araştırma Görevlisi

Radyo, Televizyon ve Sinema veya Sinema ve Televizyon alanlarından birinde lisans mezunu olmak.

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi Bölümü

1

Araştırma Görevlisi

Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Öğretmenliği alanlarından birinde lisans mezunu olmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

1

Araştırma Görevlisi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık, İç Mimarlık alanlarında birinden lisans mezunu olmak.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

1

Araştırma Görevlisi

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım ve Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi veya Bilgisayar Bilimleri bölümlerinden birinde lisans mezunu olmak.

1

Öğretim Görevlisi

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım ve Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi veya Bilgisayar Bilimleri bölümlerinden birinde lisans mezunu olup, bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

 

 

 

 

 

Muaf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muaf

Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Teknolojisi Programı

3

Öğretim Görevlisi

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım ve Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri veya Matematik ve Bilgisayar Bilimleri alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Bilgisayar Programcılığı Programı

1

Öğretim Görevlisi

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım ve Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Yapay Zekâ Mühendisliği, Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği bölümlerinden birinde lisans mezunu olup, bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Bilişim Güvenliği Teknolojisi Programı

1

Öğretim Görevlisi

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım ve Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği,  Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi veya Bilgisayar Bilimleri bölümlerinden birinde lisans mezunu olup, bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Rektörlük

Ortak Dersler Bölümü

2

Öğretim Görevlisi

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Çeviribilim (İngilizce), İngiliz Dilbilimi alanlarından birinden lisans mezunu olup, tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

* ALES: Doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES’ ten muaf olup, muafiyetten yararlanmayı talep edenlerin bu durumlarını dilekçe ile belgelendirmeleri gerekmektedir.

* YABANCI DİL SINAV PUANI: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (YÖKDİL-YDS-KPDS-ÜDS) veya ÖSYM’ce eşdeğerliliği kabul edilen Uluslararası Yabancı Dil Sınavından (TOEFL-FCE-CPE-CAE) puan muadili bir puan almış olmak.

 

Duyuru Başlama Tarihi

Son Başvuru Tarihi

Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi

Yazılı Sınav Giriş Tarihi

Sınav Giriş Yeri / Saati

Sonuç Açıklama “Nihai Değerlendirme” Tarihi

İlanın Resmi Gazete Yayımlandığı Tarih

(25 Mayıs 2023)

İlanın Resmi gazete’ de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimi.

(8 Haziran 2023)

12 Haziran 2023

15 Haziran 2023

Yer: İlgili Fakülte, Meslek Yüksekokulu, Ortak Dersler Bölümü Sekreterliği

Saat: 13:00

19 Haziran 2023

 

Dosya Adı
Profesör Kadro Unvanına Başvuru Dilekçe Örneği.doc İndir Göster
Doçent Kadro Unvanına Başvuru Dilekçe Örneği.doc İndir Göster
Doktor Öğretim Üyesi Kadro Unvanına Başvuru Dilekçe Örneği.doc İndir Göster
Öğretim Görevlisi Kadro Unvanına Başvuru Dilekçe Örneği.doc İndir Göster
Araştırma Görevlisi Kadro Unvanına Başvuru Dilekçe Örneği.doc İndir Göster