tanitim@esenyurt.edu.tr 444 9 123

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

 

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen akademik birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, söz konusu kanun ve yönetmelik kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

 

Öğretim Üyesi Kadro Başvurusunda İstenen Belgeler:

  1. Başvuru Dilekçesi (www.esenyurt.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)
  2. YÖK formatında özgeçmiş,
  3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
  4. 2 adet fotoğraf,
  5. Doçentlik belgesi (Profesör ve Doçent kadrosu başvuruları için),
  6. Onaylı Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora diploma fotokopileri (COVİD-19 Pandemi nedeniyle E-Devlet sistemi üzerinden barkotlu evrak kabul edilmektedir.  Ancak, yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından onaylanmış Denklik Belgesi’nin alınmış olması ve diplomanın apostil şerh işleminin yapılmış olması şarttır.)
  7. Bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını vb. kapsayan akademik dosya (Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent kadro unvanına başvuru için 4 nüsha, Profesör kadro unvanına başvuru için 6 nüsha CD ya da USB olarak verilebilir ya da adayın belirlediği internet adresine yükleme ve aktarma işlemi yapılıp başvuru dilekçesinde internet adresi/linki belirtilebilir.)

 

Ülkemiz genelinde yaşanan ‘COVİD-19 Corona Virüsü’ nedeniyle alınan önlemler kapsamında; son başvuru tarihine kadar posta ya da e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilecektir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez.

 

Başvuru yapılacak e-posta:

Sağlık Bilimleri Fakültesi: sibeldede@esenyurt.edu.tr

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: sedabaktemur@esenyurt.edu.tr

 

 

Başvuru posta adresi: İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı, Zafer Mahallesi, Adile Naşit Bulvarı, No:1 Esenyurt/İstanbul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akademik Birim

Bölüm / Program

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

İlan Şartları

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

1

Profesör

Doçentliğini ve Tıpta uzmanlık belgesini Genel Cerrahi alanında yapmış olmak.

1

Doktor Öğretim Üyesi

Tıp Fakültesi mezunu olup, Tıpta uzmanlık belgesini Genel Cerrahi alanında yapmış olmak.

Çocuk Gelişimi Bölümü

1

Profesör

Doçentliğini ve Tıpta uzmanlık belgesini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Fizyoterapi Programı

1

Profesör

Doçentliğini ve Tıpta uzmanlık belgesini Ortopedi ve Travmatoloji alanında yapmış olmak.

1

Doçent

Doçentliğini ve Tıpta uzmanlık belgesini Ortopedi ve Travmatoloji alanında yapmış olmak.

 

 

 

Duyuru Başlama Tarihi

Son Başvuru Tarihi

İlanın Resmi Gazete Yayımlandığı Tarih

(15 Eylül 2022)

İlanın Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimi.

(29 Eylül 2022)

 

 

Dosya Adı
Profesör Kadro Unvanına Başvuru Dilekçe Örneği.pdf İndir Göster
Doktor Öğretim Üyesi Kadro Unvanına Başvuru Dilekçe Örneği.pdf İndir Göster
Doçent Kadro Unvanına Başvuru Dilekçe Örneği.pdf İndir Göster